341,751

hộ khách hàng CCD đang phục vụ

4,907

tỷ đồng – Tổng dư nợ cho vay

3,963, 911

hộ đã và đang thụ hưởng chương trình Phát triển cộng đồng

29 năm

đồng hàng cùng khách hàng

9

tỉnh/thành CCD đang hoạt động

642

cán bộ nhận viên CCD

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TỈNH ĐIỆN BIÊN