Các dự án đang thực hiện/ các hoạt động đang thực hiện

Dự án 1: “Cải thiện sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu của phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số trước tác động của biến đổi khí hậu tại Điện Biên và Lai Châu – InfoAct” – Tài trợ Đức: Các hoạt động đang thực hiện

  • Nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên môn liên quan (Đài khí tượng, Khuyến nông, BVTV, …) để diễn giải và áp dụng thông tin khí hậu
  • Tăng cường khả năng tiếp cận với thông tin khí hậu của người dân tộc thiểu số (cả nam và nữ)
  • Thí điểm mô hình tự bảo hiểm nông nghiệp trước rủi ro khí hậu thông qua mô hình nhóm tín dụng tiết kiệm (VSLA)
  • Thể chế hóa các giải pháp thông tin khí tượng nông nghiệp và chương trình bảo hiểm vi mô cho các rủi ro khí hậu
  • Tăng cường năng lực của đối tác địa phương trong việc xây dựng các bản tin khí hậu và khuyến cáo mùa vụ ở cấp xã, từ đó giúp nông dân tự chủ đề xuất với chính quyền địa phương về nhu cầu thông tin khí hậu của mình.

Dự án 2: Nâng quyền Kinh tế cho Phụ nữ Dân tộc Thiểu số Thông qua Cải tiến Sản xuất Nông nghiệp và Tiêu thụ Nông sản

  • Nữ nông hộ người dân tộc thiểu số được thừa nhận là những chủ thể quan trọng trong chuỗi giá trị cà phê Arabica (Tập huấn kỹ thuật cho người dân về kỹ thuật trồng chăm sóc cà phê; Nâng cao nhận thưc giới cho các hộ trồng và chăm sóc và phê; Hỗ trợ giám sát các kỹ thuật cho các hộ trồng cà phê)
  • Phụ nữ dân tộc thiểu số hưởng lợi do tăng thu nhập thông qua tham gia vào hoạt động chuỗi giá trị cà phê Arabica (Hỗ trợ kỹ thuật sản xuất cà phê đặc sản; Tổ chức quảng bá các sản phẩm và kết nối thị trường cà phê Arabica tới người tiêu dùng và doanh nghiệp)
  • Phụ nữ dân tộc thiểu số trong chuỗi giá trị cà phê Arabica được hỗ trợ để nâng cao kiến thức và tiếp cận tài chính, và được hỗ trợ từ các chính sách (Đào tạo nâng cao năng lực quản lý tài chính, chi tiêu và tiết kiệm; lập kế hoạch quản lý tài chính gia đình)

Dự án 3 AOP: Tăng cường năng lực và tiếp cận cho cộng đồng:

  • Nâng cao năng lực cho nhóm VSLA và nhóm tài chính vi mô (Nâng cao nhận thức về giới cho các hộ làm du lịch và các trưởng nhóm VSLA; Nâng cao nhận thức về quản lý tài chính cho nhóm VSLA và các cụm trưởng TCVM; Tổ chức sự kiện DLCĐ nhân dịp Tết thiếu nhi)
  • Phát triển cộng đồng: Tập huấn cho đội văn nghệ về bảo tồn các điệu múa, nhạc cụ dân tộc Thái; Tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử trong Du lịch cộng đồng; Thiết kế chương trình các tuor trải nghiệm dịch vụ Du lịch cộng đồng)